ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด
 SERVICE
 

โปรแกรมที่ให้บริการ

    1     2     3     4     5     6  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ::เลขที่ ข ๕/๒๑ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐:: โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๒๒๑๒,โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๒๒๑๒,Hotline ๑๐๔๘๙
    1     2     3     4     5     6     7  
  ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (๑๙ ก.ค. ๖๒)
  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (๑๘ ก.ค. ๖๒)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๗ ก.ค. ๖๒)
  ร่วมพิธีเปิดงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (๑๐ ก.ค. ๖๒)
  ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (๓ ก.ค. ๖๒)
  ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๗ มิ.ย. ๖๒)
  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๖ มิ.ย. ๖๒)
อ่านทั้งหมด     
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สัมมนาครูบัญชี ปี ๒๕๖๒ (๘ พ.ค. ๖๒)
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอผักไห่ (๘ พ.ค. ๖๒)
บุคลากรในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๒ (๒๖ เม.ย. ๖๒)
ดูทั้งหมด
 

 
 
 
 

 

 
 
    1     2     3     4     5  
    1     2     3     4     5  
 
« กรกฎาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
Copyright 2016 by PhranakhonSriAyutthaya Provincial Cooperative Auditing Office
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ข 5/21 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3524 2212, 0 3532 2276 Hotline : 10489
E - mail : caday@cad.go.th
  
 

บริการ
 
 
 
 
A Simple Page
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่