ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด
 SERVICE
 

โปรแกรมที่ให้บริการ

    1     2     3     4     5     6  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ::เลขที่ ข ๕/๒๑ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐:: โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๒๒๑๒,โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๒๒๑๒,Hotline ๑๐๔๘๙
    1     2     3     4  
  ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Web Conference) เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (๒๗ ก.พ. ๖๓)
  ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๖ ก.พ. ๖๓)
  สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการศิลปาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒๕ ก.พ. ๖๓)
  จัดอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรบางซ้าย จำกัด (๑๔ ก.พ. ๖๓)
  สตส.พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน/บัญชีครัวเรือน” (๒๘ ม.ค. ๖๓)
  ร่วมพิธีรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ (๑๘ ม.ค. ๖๓)
  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๓ (๑๗ ม.ค. ๖๓)
อ่านทั้งหมด     
 
 
    1     2     3     4     5  
    1     2     3     4     5  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

บริการ
 
 
 
 
A Simple Page

 
Copyright 2016 by PhranakhonSriAyutthaya Provincial Cooperative Auditing Office
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ข 5/21 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3524 2212, 0 3532 2276 Hotline : 10489
E - mail : caday@cad.go.th